Нашите автори

Доц. д-р Никола Иванов

Доц. д-р Никола Иванов д.м.н. е специалист по вътрешни болести, воeнно-полeва терапия и кардио-ревматология. Завършил е клинична ординатура по вътрешни болести към ВМА. Последователно работи като завеждащ кардиологичен кабинет, отделение, заместник-началник на клиника по функционална диагностика; ръководител на клиничен център за кардиологична рехабилитация и ръководител на клиника по интензивна терапия на вътрешните болести.

Научните му интереси са в областта на функционалната диагностика на заболяванията на сърдечно-съдовата система, в частност стабилна стенокардия, безболкова форма на коронарна недостатъчност, миокарден инфаркт и сърдечна недостатъчност, разработването на диагностични и функционални критерии за оценка на рехабилитациоинния потенциал при болни със сърдечно-сьдови заболявания; диагностично- лечебни проблеми и алгоритми на поведение при интензивната терапия на вътрешните болести, както и законовите, етични и морални норми в медицинската практика.

Авторът има над 150 международни и в страната научни изяви.

Мария Серкеджиева

Адвокат/Медиатор
Асоциация на медиаторите - София

доц. д-р Виолета Цакова

Катедра “Интелектуална собственост”, Университет за национално и световно стопанство Специалист в областта на Авторското право и сродните му права

Георги Дамянов

Директор на дирекция “Авторско право и сродните му права”, Министерство на културата на Република България

Д-р Робърт Хахл

Патентен представител

Румяна Бекярова

Румяна Бекярова е магистър по интелектуална собственост с диплома от Университета за национално и световно стопанство. От 2007 година работи във "Вирджиния Пъблишинг" - изключителен представител на Universal Music Publishing International за България и независим музикален издател на български репертоар.

1     2     3     4     5     6     7     8