Нашите автори

Иван Иванов

Патентен специалист и представител по индустриална собственост, консултант по индустриална собственост в IP Consulting . Работи по защитата и управлението на индустриалната собственост на предприятията от фармацевтичната, козметично-парфюмерийната и хранително-вкусовата индустрия в България; бил е директор на отдел "Интелектуална собственост” в струкрурата на Балканфарма Холдинг, бил е патентен специалист в 'Биовет - Пещера'; организирал мощно звено за патентни анализи и проучвания. С интереси в областта на изучаването, теорията и практиката на системата за защита на интелектуалната собственост. Автор на книгите "Особености при патентоването на лекарства' и 'Патентни анализи", както и на редица публикации в периодичния печат в страната и чужбина.

Аглика Иванова

Завършила право в Университет за Национално и Световно Стопанство, София, а по-късно специализира в Катедра по интелектуална собственост в Технически Университет – София. Член е на Международна Асоциация на Юристите(IBA),член на "ANTI-counterfeiting committee"на MARQUES и "classification subcommittee" на INTA. Работи в сферите на Интелектуална собственост, Авторско право, Нелоялна конкуренция, Лизензиране, Договорно право, Франчайзинг, Медийно право, Процесуално представителство, Търговско и Корпоративно право.

доц. Веселина Манева

Институт за правни науки към БАН; Преподавател в Юридическия факултет на Нов Български Университет, София, интереси в областта на Авторското и Патентно право;

Владя Борисова

Катедра “Интелектуална собственост”, Университет за национално и световно стопанство

доц. д-р Стефан Стефанов

Ръководител на катедра “Право и Интелектуална собственост” в Технически университет – София

Георги Саракинов

1     2     3     4     5     6     7     8