Нашите автори

Доц. Мария Маркова

Доцент Мария Маркова е преподавател в катедра „Интелектуална собственост" на Университета за национално и световно стопанство. През 1998 г. защитава докторат.

доц. д-р Петко Тодоров

Университет за национално и световно стопанство
Интереси в областта на журналистиката и в управлението на пресата и електронните медии

проф. д-р Емил Марков

СУ “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет
Адвокат; член на Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата;

Елица Ценова

Юрист; Редактор и автор на www.ipbulgaria.bg за периода 2006-2008 г.

Велизар Соколов

Управляващ съдружник на адвокатска кантора “Арсис Консултинг”
Специалист в областта на интелектуалната собственост.

Румяна Василева

Румяна Василева е завършила магистратура по Макроикономика в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. По-късно специализира “Правна закрила на интелектуалната собственост” в Технически университет – София, филиал - Пловдив.

1     2     3     4     5     6      7      8