Нашите автори

Антония Якмаджиева

Катедра “Интелектуална собственост”, Университет за национално и световно стопанство
Интереси в областта на интелектуалното пиратство и борбата срещу него.

Даниела Ценева - Сапунджиева

Магистърска степен по специалност “Интелектуална собственост”, Университет за национално и световно стопанство. Докторант към катедра "Интелектуална собственост".
Интереси в областта на звукозаписната индустрия и реализация на композирането.

Люба Жекова

Магистър по Интелектуална собственост, Университет за национално и световно стопанство
Интереси в областта на авторското право и защитата на марките.

Николай Крушков

Катедра “Интелектуална собственост”, Университет за национално и световно стопанство

Мария Дойнова

Магистър по Интелектуална собственост, Университет за национално и световно стопанство
Интереси в областта на свободното използване на авторските права

Първолета Динева

Студент магистърска степен по специалност „Интелектуална собственост”, УНСС

1     2     3     4     5     6      7      8