Нашите автори

Олга Йосифова

Магистър по Интелектуална собственост, Университет за национално и световно стопанство

Любка Милкова

Представител по индустриална собственост,
Бивш директор на дирекция “Марки” към Патентно ведомство на Република България

Laura Pasanciuc

Специалист по интелектуална собственост, Румъния

инж. Виолета Шентова

Вещо лице при СГС;
Представител по индустриална собственост
Лицензиран оценител на права на интелестуална и индустриална собственост

д-р Рик Найфилд

Патентен представител, САЩ

Vijai Yadav

1     2     3     4     5     6      7      8