Нашите автори

Николай Дишовски

Професор, доктор на техническите науки, ръководител на катедра "Полимерно инженерство в Химикотехнологичния и металургичен университет. Автор на над 100 публикации у нас и вчужбина в областта на полимерното материалознание. Има признати 30 авторски свидетелства и 7 патента за изобретения. Специализирал е многократно в Германия и Испания като стипендиант на фондацията DAAD , Научния комитет на НАТО и програма TEMPUS. През 2001 г.е удостоен с вписване в "Златната книга на откривателите и изобретателите” в България. В последните години проявява интерес и към проблемите на интелектуалната собственост.

Николай Колев

Специалист по вътрешни болести, старши асистент по кардиология към клиниката по интензивна терапия на ВМА. Специализирал вътрешни болести и кардиология в Германия през 2001 г.

Румяна Добрева

Първи лицензиран представител по интелектуална собственост за нови сортове растения и породи животни в България; представител по индустриална собственост за изобретения, търговски марки и дизайни; европейски патентен представител; адвокат; консултант на IP Consulting. Работи в областта на закрилата на новите сортове растения като обект на интелектуална собственост от 1997 г., представлява български и чуждестранни заявители на нови сортове растения пред Патентно ведомство и ИАСАС, консултант е на земеделски научни институти и фирми в областта на хранително-вкусовата промишленост. Като адвокат има богата съдебна практика по дела, свързани с нарушения на правата на интелектуална собственост, както и по преписки за защита срещу нелоялна конкуренция пред Комисията за защита на конкуренцията.

Lisa Lovell

Управляващ директор на Brand Enforcement Ltd.

Donal O’Connell

Автор на книгата „Във фабриката за патенти”

инж. Мария Златарева

Представител по индустриална собственост и лицензиран оценител

1     2     3     4     5     6      7      8