"Креативно изразяване"

Редактор: Веселина Манева

ISBN: 978-954-91473-8-4

Издател: Издателство Ай Пи България

Страници: 64

Цена: 5лв.