"Упътване за регистрациите на търговски марки по системата на Мадридското споразумение и Мадридския протокол"

Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol

Книгата представлява детайлен справочник за стъпките по регистрацията на международна търговска марка, според постановленията на Мадридското споразумение и Мадридския протокол.