"Размяна на стойност – сключване на лицензионни договори за технологии "

Exchanging value – Negotiating Technology Licensing Agreements

Световната Организация за Интелектуална Собственост (WIPO) и Международният Търговски Център (ITC) публикуваха Наръчник за „Размяна на стойност – сключване на лицензионни договори за технологии“.

Практическият Наръчник разглежда някои от основните проблеми, произтичащи от сключване на лицензионни договори за интелектуална собственост, основно за патенти и защитени технологии и предлага указания за тяхното най-добро склюване.