"Естетически проблеми при саниране на панелни сгради"

"Естетически проблеми при саниране на панелни сгради"

Автор: Доц. Д-р Арх. Иван Данов

Издание: София, 2012 г.

Издател: Издателство Ай Пи България

Издателство Ай Пи България публикува "Естетически проблеми при саниране на панелни сгради".

Авторът Доц. Д-р Арх. Иван Данов, разглежда някои от основните проблеми, при санирането на панелни жилищни сгради.