Издателство IP Bulgaria

Издателство IP Bulgaria е първото в страната специализирано в областта на интелектуалната собственост – авторските и сродни права; индустриалната собственост – търговски марки, сертификатни марки, колективни марки, географски означения, изобретения, патенти, полезни модели, нови сортове растения и породи животни, промишлен дизайн, топология на интегралните схеми. Също така разширяваме изданията си с нова специализирана поредица “Медицина”.

Първото ни издание излиза през 2004 година. От 2006 година издаваме годишен обзорен преглед на английски език на актулни въпроси от областта в страната. Това издание е широко прието в профисионалните кръгове в целия свят. За да отговори на нуждите на българските си читатели от 2008 година, започна издаването на списанието за интелектуална собственост.

През 2006 година преведохме изданието на Световната организация за интелектуална собственост (WIPO) - “Интелектуалната собственост – мощно средство за икономически растеж”. Доброто ни сътрудничество продължава с адаптирането и на други техни издания на български език.

Нашето издателство е търговски партньор на издателството на Световната организация за интелектуална собственост – Женева.

Нашите издания